Wie zijn wij?

Ik heb het voorrecht gekregen om 43 jaar in het basisonderwijs te werken in Bergen op Zoom en 40 jaar als directeur. Als voormalig directeur van de kleurrijkste school van Bergen op Zoom heb ik een rijke ervaring, kennis en inzicht in het inrichten van de schoolorganisatie rondom een vrijwel 100% participatie en betrokkenheid van de ouders.

Kijk niet naar de verschillen maar naar de overeenkomsten in de verschillende culturen met één doel, alle kansen benutten voor ieder kind.
‘Verbaas u niet, verwonder u slechts’ was mijn werkmotto.
Graag zet ik mijn vaardigheden nog in voor die school die wil werken aan nog meer kansen!

Second opinion

Uiteraard geef ik graag advies aan ieder die behoefte heeft aan een second-opinion op het gebied van onderwijs of verwijzing naar het speciaal onderwijs. Behalve ouders kunnen ook scholen behoefte hebben aan een objectief advies.

Startende ondernemers

Daarnaast heb ik een aantal bedrijven geholpen bij het opstellen van een ondernemingsplan, het opzetten van een valide boekhouding en de belastingaangiftes.

Boekhouding

Tevens verzorgen wij de boekhouding van een aantal bedrijven en particulieren en de afwikkelingen van belastingaangiftes en toeslagen.

PMD-Consult is sinds 1995 een formele BECON-gecertificeerde onderneming.
De belastingdienst weet dat wij werken volgens de afgesproken richtlijnen.